บริษัท ทีพี เทค จำกัด

      มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอะไหล่และเซ็นเซอร์ต่างๆของเครื่องทั้งจักรทั้งอุปกรณ์สำหรับวัดและแสดงค่าต่างๆเช่นการวัดค่าแรงดันความยาวปริมาตรความเร็วฯลฯเพื่อแสดงผลและควบคุมรวมถึงการบริการทางด้านการซ่อมแซมบอร์ทควบคุมทุกประเภท และสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบควบคุมในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เรารับทำระบบงานควบคุมโดยใช้ PLC (Programable logic control) โดยทางบริษัทได้เน้นในยโยบายคุณภาพสินค้า และงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า